"(..)Roboty zostały wykonane z należytą starannością, warunkami i wymogami Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową i zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, bez zastrzeżeń co do jakości robót(..)"
"(..)Uznając firmę TECHBUD Makowiecki Jakub z siedzibą w 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wojska Polskiego 40a za wiarygodnego partnera, polecam tę Firmę jako solidną i doświadczoną w realizacji tego typu prac innym inwestorom.(..)"
"(...)Roboty zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i sztuką budowlaną. Firma Techbud Jakub Makowiecki charakteryzuje się dużą odpowiedzialnością i zorganizowaniem w realizacji powierzonych jej zadań.(...)
Gospodarstwo Rolne
Andrzej Wrzosek
"(..)Zaświadczamy, że firma TECHBUD Jakub Makowiecki, na przełomie lat 2019-2020 wykonała na rzecz Miasta Sokołów Podlaski zadanie inwestycyjne: -przebudowa odcinka drogi gminnej ulica Bartoszowa w Sokołowie Podlaskim na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Huberta(...) Zadanie wykonane zostało w terminie i z należytą starannością.(...)
Urząd Miasta
Sokołów Podlaski
Przewiń do góry